Body Code

Body Code är ett patenterat revolutionerande Energi Balanserande System Avsedd för hjälp, att avslöja grundorsaker till obehag, sjukdom, och lidande i kropp och sinne, så att du kan få möjlighet att balanseras.
Denna metod är en djupgående healingmetod där vi kan gå in på detaljer och lösa energi-blockeringar. I Body Code ingår också Emotion Code. Som exempel, löser vi upp energi blockeringar i muskler, organ, körtlar, specifika tankemönster, energier av patogener eller toxiner.
Nutrition och livsstils obalanser. Posttraumatiska upplevelse, mentala emotioner, meridianer, chakran, energi kroppen, obalans mellan kropp och ande e.t.c.