Om Eva

När jag växte upp prövades jag för olika svårigheter i min familj, min trygghet- Min mor, valde att avsluta sitt liv, när jag skulle börja högstadiet. Mitt hjärta brast.  Några år senare dog min far, också väldigt hastigt.
Detta är utgångspunkten för de val jag sedan gjort i mitt liv

Jag ville inte vara ett offer för omständigheterna. Jag ville läka mig själv, förstå vad livet gick ut på. Idag vet jag att livet går ut på det som jag fyller det med, lägger fokus på. Framförallt ville jag förstå mina egna reaktioner och förändra det till en upplevelse av kärlek och glädje inom mig.

Jag fick också fysiska symtom när kraven i livet ökade. Jag var och är en känslig person. Idag är jag känslomässigt balanserad.

Jag insåg att min obalans var ett symtom på att jag inte hade kontakt mellan hjärta , hjärna, ande och kroppen. Mina känslor var inte alltid relevanta. Jag hade orealistiska förväntningar och tankemönster. Resultatet blev som de tankar jag hade och detta resulterade i känslor och handlingar jag inte mådde bra av. Jag ställde mig olika frågor: Vad vill jag ha för resultat? Vem vill jag vara? Hur når jag dit? Hur vill jag må? Vad behöver jag för att må bra?

Det kändes helt naturlig att välja ett vårdande yrke, det har jag ägnat mig åt i över 40 år. Att se andra människors lidande, fick mig att växa och mogna och få nya perspektiv.  EFT, Mindful Tapping, Emotion Code/ Body Code och andra healingmetoder, har hjälpt mig att släppa min historia och öppna mina ögon för en mer verklig verklighet.

Jag är oerhört nöjd med alla mina val, det har hjälpt mig att läka. Idag är jag på en plats av harmoni och glädje. Jag vet att det alltid kommer nya utmaningar att tackla.

Så länge jag vill utvecklas, utsätter jag mig för nya situationer ( eller så "bara händer det ") Det är då utveckling sker. Jag har lärt mig att tackla utmaningar utifrån hjärtat.

Hur vill du ha det?
Min underbara familj , vänner och alla jag möter, är viktiga spegelbilder/skuggsidor för mig.