Emotion Code

Emotion Code/EC är inriktad på att släppa Trapped Emotions=TE/ fångade energi känslor i kroppen, som kan sitta i olika organ, vävnader, chackran, meridianer mm. Dessa hindrar dig att utvecklas och leva ett kärleksfullt liv och känna full kreativitet i alla delar av ditt liv. Kanske har du haft upplevelsen av att ditt "hjärta krossades"   The  Heart Wall, Hjärtväggen  är väldigt viktigt att släppa, för att bli fri och ta emot och ge kärlek , från en plats utan krav. Med EC löser vi upp energier av sårande känslor vi haft sedan små, nedärvda eller på annat sätt förvärvade, som satt sig i vårt system, som energi bollar. Resultatet av dessa behandlingar leder dig närmare ditt sanna jag och kontakten med ditt hjärta. Tex. upplever du tidigare triggers i livet neutrala. Förbättring/skifte i tidigare, irriterande relationer. Tidigare problem ljusnar och upplevs annorlunda.